Исус и устната Тора: Краят на дрехата му

& JP Bulgarian Leave a Comment

Новият завет посочва ясно, че Исус, като всички религиозни евреи от първи век, е носел цицийот. Това са пискюлите, които били прикрепяни към четирите ъгъла на нечия мантия, според заповедта в Числа 15 и Второзаконие 22. Спазването на тази заповед от страна на Исус е илюстрирано по един драматичен начин от историята на жената, която страдала от кръвоизлив в продължение на дванадесет години.

Образованието на Исус

& Blog, JP Bulgarian Leave a Comment

Човек може да си състави доста точна представа за това какво е правил Исус в детството и юношеството си.

Teaching in Kefar Nahum

& LOY Commentary Leave a Comment

A clash between entrenched demonic powers and one proclaiming the Kingdom of Heaven.

Return to the Galil

& LOY Commentary Leave a Comment

How a bare statement about Jesus’ return to the Galilee was pressed into the service of the author of Luke’s apologetic goals, the author of Mark’s kerygmatic program, and the author of Matthew’s theological agenda.

Heaven and Earth Pass Away

& LOY Commentary Leave a Comment

Jesus claimed his interpretations would bring out the true intention of the Torah’s commandments without rendering a single verse, word, letter, or even pen stroke superfluous.

Possessed Man in Girgashite Territory

& LOY Commentary Leave a Comment

Holiness and purity play a hidden role in the story commonly known as the Gerasene Demoniac.

Son of Man’s Coming

& LOY Commentary Leave a Comment

Son of Man’s Coming describes the cessation of the times of the Gentiles and the ultimate vindication of Israel in terms of the apocalyptic image of “one like a son of man.”

Yerushalayim Besieged

& LOY Commentary Leave a Comment

In Yerushalayim Besieged Jesus describes and laments the consequences that will befall Israel as a result of its rejection of the Kingdom of Heaven and its ways of peace.