Поклонението по времето на Исус

& Blog, JP Bulgarian Leave a Comment

Според Лука Йосиф и Мария ходели на поклонение в Ерусалим на всяка Пасха. Изискването за поклонение в Храма в Ерусалим се споменава в пасажите от Писанието, които се отнасят до трите ежегодни празника: Празника на безквасните хлябове, Празника на седмиците и Празника на шатроразпъването.

Образованието на Исус

& Blog, JP Bulgarian Leave a Comment

Човек може да си състави доста точна представа за това какво е правил Исус в детството и юношеството си.

Набожните еврейски родители на Исус и тяхното дете-чудо

& JP Bulgarian Leave a Comment

В разказа за детството на Исус, описан в първа и втора глава от Eвангелието на Лука, Лука представя Мария, Йосиф и Исус в една отлична светлина. Майката и бащата на Исус проявяват набожност далеч отвъд обичайната, а младият Исус изгаря от желание да бъде в храма и да изучава Тора с учителите на Израел.