Катя Моцева

Катя Моцева

Катя Моцева прекарва седемнадесет години в САЩ, където получава бакалавърска степен по библейски езици от университета Уола Уола и две магистърски степени от университета Орал Робъртс – една по библейски езици за напреднали и една по юдейско-християнски изследвания. Тя преподава иврит официално и неофициално от 2015 г. Катя също е преподавала курс и семинар за Исус в контекста на Втория храм и ранната равинска еврейска история, култура и религия. В началото на 2023 г. тя се завръща в родната си страна България, където преподава иврит и гради свое служение, част от което включва превод на статии от Ерусалимска перспектива на български език.

Katia Motzeva spent seventeen years in the U.S. where she received a B.A. in Biblical Languages from Walla Walla University, and two M.A. degrees from Oral Roberts University—one in Advanced Biblical Languages and one in Judaic-Christian Studies. She has taught Hebrew formally and informally since 2015. Katia has also taught a course and a seminar on Jesus in the context of Second Temple and early Rabbinic Jewish history, culture, and religion. In the beginning of 2023, she moved back to her home country of Bulgaria where she has been teaching Hebrew and building her own ministry, part of which includes translating Jerusalem Perspective articles in Bulgarian.

Articles by Катя Моцева

Filter Articles by Tag