Външният вид на Исус: Прически и бради в библейски времена

& JP Bulgarian Leave a Comment

Никой не знае със сигурност как е изглеждал Исус в очите на своите съвременници. Въпреки това има доказателства, които предполагат, че косата на Исус може да е била доста къса—черна или тъмна на цвят—и брадата му да е била късо подстригана.

Подобно на Авраам, първият евреин, Исус бил семит, потомък на Ноевия син Сим (Бит. 11:10-32; 14:13; Мат. 1:1-17). Като такъв, Исус предано спазвал обичаите на еврейския народ и ученията на Мойсей. Той не дошъл да отмени Закона, а да го установи и укрепи (вж. Матей 5:17). Имайки предвид израелското родословие на Исус от Назарет, каква информация имаме за външния вид на евреите в библейски времена? По-конкретно, какви археологически и текстови доказателства имаме от древния свят относно семитските прически и носенето на бради? Как могат да ни помогнат тези доказателства за косите и брадите в опита ни да разберем как е изглеждал Исус в очите на своите съвременници в онази среда на юдаизма от първи век в земята на Израел? Ще разгледаме различни древни източници, които имат отношение по темата, докато се опитваме да отговорим на тези въпроси.

В земята на Египет, директно на юг от Израел, хората обикновено били гладко избръснати. Йосиф, който бил семит, се обръснал преди да влезе в присъствието на фараона—едно очевидно приспособяване към египетската култура (Бит. 41:14). Според Херодот, гръцки историк от пети век пр.н.е., египтяните бръснели главите си от детство, но оставяли косата и брадата си да растат, когато били в траур (Херодот II.36; III.12). Египетските свещеници бръснели цялото си тяло на всеки трети ден от страх да не пренасят паразити, когато служат на боговете (Херодот II.37). Брадите и главите на робите, докарвани в Египет от други страни, също били обръсвани. Мъжете и жените от всички, освен бедните класи, носели перуки както вътре, така и навън. За религиозни церемонии египетските мъже понякога носели изкуствени бради, вързани за брадичката. Сред находките в Бени Хасан от Среден Египет, датиращи от началото на деветнадесети век пр. н. е., е стенопис, изобразяващ група семити—вероятно от Синай или Негев—които са дошли на египетски граничен пост, за да търгуват. Семитите са нарисувани с гъсти тъмни коси и бради. Египтяните на стенописа обаче са без бради.

Детайл от гробницата Бени Хасан. Изображението е предоставено с любезното съдействие на Wikimedia Commons.

Семитските народи от Месопотамия, родината на патриарсите на Израел, обикновено имали гъста коса и брада. Това се отнасяло както за висшите служители, така и за обикновените хора и е подкрепено от текстови материали и от археологически доказателства върху статуи, панели, барелефи и цилиндрични печати. Основните изключения на това правило били робите, свещениците и лекарите, като всяка група се отличавала с различна тонзура.[1] Семитските царе и войни от началото на староасирийския период (1900 г. пр. н. е.) до края на неоасирийския период (612 г. пр. н. е.) обикновено са изобразявани в месопотамското изкуство с красиви къдрави бради и дълги вълнисти коси, спретнато покриващи раменете. В допълнение, в древната близкоизточна култура богове и други героични фигури често са изобразявани с гъста коса.

Авраам както е изобразен на стенопис от синагогата в Дура-Европос. Изображението е предоставено с любезното съдействие на Wikimedia Commons.

Евреите, подобно на други семитски народи, смятали добре поддържаната коса за нещо желателно. Наистина гъстата дълга коса се приемала като знак за жизненост и сила. Описано е как Авесалом, красивият претендент за трона на Давид, подстригвал пищната си коса от време на време и я претеглял, когато станела твърде тежка за него (2 Царе 14:25, 26). Плешивостта, от друга страна, не се харесвала. Често се свързвала с траур или катастрофа (Исая 3:17-24), както било и за неподдържаната или разрошена коса (Лев. 10:6). Пророк Елисей бил осмиван поради плешивостта си (4 Цар. 2:23). Страхът от плешивост може да се е дължал и на връзката ѝ с проказата (вж. Лев. 13). Като ритуал за пречистване, от прокажения се изисквало да обръсне цялата си коса, действие, което привличало общественото внимание към тази срамна болест (Лев. 14:8, 9; срв. Лука 17:12).

В еврейското общество имало различни прически. Женската коса обикновено била с дължина поне до раменете, а често и по-дълга, както показва стенописът от Бени Хасан (вж. 1 Кор. 11:15). Жените обикновено сплитали косите си (вж. 4 Царе 9:30; Юдит 10:3); те рядко ги подстригвали, освен във време на дълбок траур (Втор. 21:12; Мих. 1:16). Мишната забранява на жените да сплитат коса в събота (Мишна, Шабат 6:5).

Еврейски мъдрец почива в сянката на едно дърво. Типично за еврейските предпочитания от първи век, косата му е къса и брадата му е подстригана. Илюстрация: Хелън Туена.

Мъжката коса се подстригвала периодично, особено сред мъжете от работническата класа, които не можели да си позволят времето или парите, които често били необходими за поддържане на по-дълги прически.

Библията мълчи относно професионалните фризьори и само веднъж споменава термина „бръснар“ (גַּלָּב, га⋅ЛAВ) (Езек. 5:1). Изглежда сигурно обаче, че всеки град в Израел—малък или голям—трябва да е ползвал услугите на поне един човек, специализиран в подстригването на коса и брада. Типично за ниското положение на редица професии, изтъкнати в ранната равинска литература, Мишната (ок. 200 г. сл. Хр.) нарича професията на бръснаря „разбойнически занаят“ (Мишна, Кидушин 4:14). Въпреки това талмудските равини потвърждават: „Славата на лицето е неговата брада“ (Вавилонски Талмуд, Шабат 152a).

На еврейските свещеници не било позволено да бръснат косите си; нито пък им било позволено да оставят косите си неподстригани като на назиреите (Лев. 21:5; Езек. 44:20; срв. Числа 6:5). Според Закона на Мойсей, ако израилтянин подстрижел косата си, той трябвало да остави неподстригана част отстрани на главата (т.е. пе’от, или кичури отстрани на слепоочията) и по краищата на брадата му (Лев. 19:27; Втор. 14:1). Тората забранява подстригването на тази коса, тъй като това изглежда било езическа практика.

Евреите от библейските времена често използвали масло за коса, особено при радостни поводи (Мат. 6:17). То помагало за поддържане на косата и за премахване на сухотата на скалпа и паразитите. Помазването на косата на гост било знак за гостоприемство (Лука 7:46) или знак за почит към гост на пиршество (Пс. 23:5). Псалмистът сравнява колко е приятно единството между братя със „скъпоценно масло, изляно върху главата, стичащо се по брадата“ (Пс. 133:1-2).

Повечето семити изглежда са имали черна или тъмна коса (вж. Песен 5:11). В Еврейските писания косата на израилтяните е оприличена на тъмния цвят на козата (1 Царе 19:13; Песен 4:1). Йосиф Флавий заявява, че Ирод Велики боядисвал косата си в черно, за да прикрие признаците на стареене (Юд. Древ. 16:233). Сивата коса се смятала за венец на блясъка за възрастните (Притчи 16:31; 20:29). Старостта и побелялата коса вървят заедно (1 Царе 12:2; Йов 15:10; Пс. 71:18; Исая 46:4), но с тях идват уважението и мъдростта (вж. Лев. 19:32; Мъдрост на Соломон[2] 4:8-9). Бялата коса символизирала мъдростта и достойнството на божественото присъствие (Дан. 7:9; Откр. 1:14; 2 Мак. 15:13). В библейската литература не се споменава използването на перуки сред евреите.

Детайл от черния обелиск, изобразяващ Иуй. Изображението е предоставено с любезното съдействие на Wikimedia Commons.

Брадите на израилтяните изглежда са били доста гъсти и заоблени (вж. Лев. 19:27). Еврейският термин за „брада“ (זָקָן, за⋅KAН) е сроден на думата „старейшина“ или „старец“ (זָקֵן, зa⋅KEН). Черният обелиск на Саламанасар III (ок. 850 г. пр. н. е.) изобразява израилевия цар Иуй и тринадесет израелски носачи с бради. Лахишките релефи (около 700 г. пр. н. е.) изобразяват брадати еврейски граждани на града, коленичили пред Сенахериб.

Брадата била белег на жизненост и мъжественост и към нея се отнасяли с изключително внимание и уважение (Пс. 133:2; 2 Царе 19:24). Да хванеш брадата на друг в дясната си ръка, за да го прегърнеш, било знак за приятелство (2 Царе 20:9), но да отрежеш брадата на мъж било жестока обида и знак за публичен срам (2 Царе 10:4; Исая 50:6). Съответно, Господ планува да унижи напълно своя своенравен народ, Юда, като използва Асирия като бръснач за брадата, главата и срамните косми (Исая 7:20). Скубането на косата от главата и брадата било израз на мъка или страдание (Ездра 9:3).

В Древна Гърция и Рим мъжете носели дълги коси. Малко след времето на Александър Велики (около 300 г. пр. н. е.) прическите сред гръцките и римските мъже станали къси. Бръснарниците се превърнали в позната гледка в малките и големи градове на гръко-римския свят. Доказателствата от монети, статуи, бюстове и древни писатели разкриват, че римските императори от времето на Август (27 г. пр. н. е. – 14 г. сл. н. е.) до времето на Траян (98-117 г. сл. н. е.) и много други забележителни личности през този период посещавали бръснаря ежедневно. Сред повечето свободно родени гърци и сред римляните—с изключение на робите, войниците и бедните— по времето на Новия завет обичаят бил да бъдат гладко избръснати.

Ездра, както е изобразен върху панел от стенописите, покриващи стените на синагогата в Дура-Европос. Косата и брадата на Ездра отразяват еврейските стилове в Дура-Европос през първата половина на трети век сл. Хр. Изображението е предоставено с любезното съдействие на Wikimedia Commons.

В усилията си да установим външния вид на Исус, трябва да имаме предвид не само обичаите на семитския свят на древните евреи, но и еврейските обичаи, практикувани няколко века преди и след Исус. Има индикации, че еврейският свят от времето на Новия завет не е бил имунизиран срещу по-късите прически, възприети от гръцките и римски мъже около три века по-рано. Наистина еврейското изкуство от римския период, особено стенописите на синагогата в Дура-Европос на Ефрат, обикновено изобразява добре подстригани бради и доста къса коса, която следва контура на главата. По същия начин в талмудските времена равинските власти позволявали на евреите, които имали чести контакти с римските власти, да подстригват косите си в езическия стил (Вавилонски Талмуд, Бава Кама 83a). Следователно в дните на Исус дължината на косата и стилът на брадите трябва да са варирали, което се е определяло до известна степен от приетите обичаи на времето.

Тази статия първоначално е публикувана в брой 41 на списание „Ерусалимска перспектива“. Кликнете върху изображението по-горе, за да видите PDF файла на оригиналната статия от списанието.
 • Исус и устната Тора: Краят на дрехата му
  Новият завет посочва ясно, че Исус, като всички религиозни евреи от първи век, е носел цицийот. Това са пискюлите, които били прикрепяни към четирите ъгъла на нечия мантия, според заповедта в Числа 15 и Второзаконие 22. Спазването на тази заповед от страна на Исус е илюстрирано по един драматичен начин от историята на жената, която страдала от кръвоизлив в продължение на дванадесет години.
 • Външният вид на Исус: Прически и бради в библейски времена
  Никой не знае със сигурност как е изглеждал Исус в очите на своите съвременници. Въпреки това има доказателства, които предполагат, че косата на Исус може да е била доста къса—черна или тъмна на цвят—и брадата му да е била късо подстригана.
 • Исус носеше ли кипа?
  Въпреки че свещениците са носели подобна на тюрбан шапка, другите евреи от периода на Втория храм не са покривали главата си.
 • Поклонението по времето на Исус
  Според Лука Йосиф и Мария ходели на поклонение в Ерусалим на всяка Пасха. Изискването за поклонение в Храма в Ерусалим се споменава в пасажите от Писанието, които се отнасят до трите ежегодни празника: Празника на безквасните хлябове, Празника на седмиците и Празника на шатроразпъването.
 • Образованието на Исус
  Човек може да си състави доста точна представа за това какво е правил Исус в детството и юношеството си.

 • [1] Обръсване на главата или някаква част от нея.
 • [2] Една от апокрифните книги на Стария завет.

Leave a Reply

 • Марвин Уилсън

  Марвин Уилсън

  До пенсионирането си през 2018 г., Марвин Р. Уилсън е Харолд Дж. Окенга професор по библейски и теологични изследвания в колежа Гордън, Уенъм, Масачузетс. На церемониите на Гордън, той е удостояван четири пъти с наградата за старши преподавател за „Отлични постижения в преподаването“. Неговият екскурзионен…
  [Read more about author]

  Катя Моцева

  Катя Моцева

  Катя Моцева прекарва седемнадесет години в САЩ, където получава бакалавърска степен по библейски езици от университета Уола Уола и две магистърски степени от университета Орал Робъртс – една по библейски езици за напреднали и една по юдейско-християнски изследвания. Тя преподава иврит официално и неофициално от…
  [Read more about author]

 • JP Content

 • Suggested Reading

 • Hospitality Heritage of the ChurchPetros Petra WordplayHistorical Jesus a Tanna FIDeliver Us From Evil6 Stone Water JarsEnemies of the HarvestWere Women Segregated?Luke 9-51-56—A Hebrew FragmentUnlocking the Synoptic ProblemNew Portrait of SalomeInsulting God's High PriestLoving BothMedieval JargonBeating the (Thorny) Bushes title 2Gergesa, Gerasa, or GadaraPG‘Everything Written…in the Psalms About Me’ (Luke 24-44)And OR In Order To RemarryAnti-Jewish TendenciesScribal ErrorsAllegro to ZeitlinTwena With All Due RespectTorah in the Sermon on the MountBethsaida 002Flusser Times of the GentilesIf Your Eye Be Single cover imageIntro to SynopticThe Names of Jerusalem in the Synoptic Gospels and ActsStewards of God's KeysBy the Finger of GodPower of ParablesTrees of LifeBest Long-TermFlusser Parables of Ill ReputeNew International JesusReich Design and MaintenanceSafrai Synagogue CenturionNun GergesaThe Social Jesus-Beyond and Individualist ReadingSabbath BreakersNeot KedumimWealth of Herod the GreatGood Morning, ElijahMiraculous CatchSalted With FireJewish Laws of Purity in Jesus' DayMidrash in the New TestamentAesop's Fables and the Parables of the SagesJesus’ Temptation and Its Jewish BackgroundOstracon From Qumran FlusserOrigins of Jesus' Dominical TitleDid Jesus Make Food Clean?Evidence of Pro-Roman Leanings in the Gospel of MatthewA Body, Vultures & SoMBinding and Loosingספר פתרון תורהPilgrimage in the Time of Jesus coverThe Appearance of Jesus-Hairstyles and BeardsA Farewell to the Emmaus RoadDid Jesus Wear a KippahDid Jesus Save the Life of an Adultress?Tangled Up in TecheletThey Know Not What They DoCenturion and the SynagogueWhat Is the Leaven of the Pharisees