Исус и устната Тора: Краят на дрехата му

& JP Bulgarian Leave a Comment

Новият завет посочва ясно, че Исус, като всички религиозни евреи от първи век, е носел цицийот. Това са пискюлите, които били прикрепяни към четирите ъгъла на нечия мантия, според заповедта в Числа 15 и Второзаконие 22. Спазването на тази заповед от страна на Исус е илюстрирано по един драматичен начин от историята на жената, която страдала от кръвоизлив в продължение на дванадесет години.

Външният вид на Исус: Прически и бради в библейски времена

& JP Bulgarian Leave a Comment

Никой не знае със сигурност как е изглеждал Исус в очите на своите съвременници. Въпреки това има доказателства, които предполагат, че косата на Исус може да е била доста къса—черна или тъмна на цвят—и брадата му да е била късо подстригана.

Поклонението по времето на Исус

& Blog, JP Bulgarian Leave a Comment

Според Лука Йосиф и Мария ходели на поклонение в Ерусалим на всяка Пасха. Изискването за поклонение в Храма в Ерусалим се споменава в пасажите от Писанието, които се отнасят до трите ежегодни празника: Празника на безквасните хлябове, Празника на седмиците и Празника на шатроразпъването.

Образованието на Исус

& Blog, JP Bulgarian Leave a Comment

Човек може да си състави доста точна представа за това какво е правил Исус в детството и юношеството си.

Набожните еврейски родители на Исус и тяхното дете-чудо

& JP Bulgarian Leave a Comment

В разказа за детството на Исус, описан в първа и втора глава от Eвангелието на Лука, Лука представя Мария, Йосиф и Исус в една отлична светлина. Майката и бащата на Исус проявяват набожност далеч отвъд обичайната, а младият Исус изгаря от желание да бъде в храма и да изучава Тора с учителите на Израел.