Набожните еврейски родители на Исус и тяхното дете-чудо

& JP Bulgarian Leave a Comment

В разказа за детството на Исус, описан в първа и втора глава от Eвангелието на Лука, Лука представя Мария, Йосиф и Исус в една отлична светлина. Майката и бащата на Исус проявяват набожност далеч отвъд обичайната, а младият Исус изгаря от желание да бъде в храма и да изучава Тора с учителите на Израел.